Meny Kontakt oss
×

Morten Smidesang Managing partner

morten@smidesanglyng.com (+47) 997 54 147

5 tips til bedrifter som vil lykkes i Kina

Skrevet av: Pål Bråthen
Assosiert partner
paal@smidesanglyng.com
91713818

Kinesisk og norsk forretningskultur er forskjellig, og skal man lykkes i Kina må man tilpasse seg den lokale kulturen. I Finansavisen 19. mai delte jeg noen av mine erfaringer fra 26 år med forretningsutvikling i Kina og Asia. Her er hovedpunktene:

1. Du må investere tid

Mitt råd er å være tålmodig. Reis ofte til Kina og ta deg tid til å bygge gode, solide relasjoner. Kjøpekraften blant kinesere har blitt så sterk, at det kinesiske markedet er blitt vel så interessant for utenlandske bedrifter, som opprinnelig kom til Kina for å produsere billige varer for eksport.

2. Forstå hierarkiet  

En feil mange gjør er å ikke ta hensyn til hierarkiet som gjelder i Kina. Stiller de med en direktør for en bedrift, så må du gjøre det samme. Sender man en mellomleder på et slikt møte i Kina, så kan det forsinke prosessen veldig og man får ikke etablert den relasjonen man trenger. 

Å påføre tap av ansikt i Kina er alvorlig. Det handler om ære, verdighet og stolthet, og mange får ikke en ny sjanse.

3. Lær deg kinesisk kutyme

Møt presis til avtaler. Når noen gir deg et visittkort så ta det imot med begge hender og la kortet ligge fremfor deg til møtet er over. Ikke legg det i lommeboken eller skjortelommen. Vi kan smile av slike ritualer i Norge, men det er nok av historier om avtaler som ikke ble inngått fordi motparten ikke viste den nødvendige respekten, og heller ikke var tilstrekkelig sensitiv overfor den lokale kulturen. 

3. Bygg relasjoner utenfor møterommet

Relasjoner bygges mer utenfor møterom enn i møterom. Det er som regel et sted man møtes bare for å sluttføre avtaler. Man må ta seg tid til å bli kjent med sin kinesiske motpart i en større sosial sammenheng, og erkjenne at både kommunikasjon og relasjon bygges på kinesernes premisser. 

4. By på deg selv

Kinesere er veldig nysgjerrige, så by på deg selv og snakk gjerne om andre ting enn jobb og produkter hele tiden. Samtidig må man ikke bli for glad i å skravle. Lytt dobbelt så mye som du snakker, og vær godt forberedt. Som kineserne sier: Du har to ører og en munn.

5. Vær fleksibel 

Kinas forretningskultur er mer dynamisk enn den norske. Vær forberedt på å tilpasse din forretningsmodell til lokale forhold, og ha en pragmatisk holdning til raske endringer. På godt og på vondt. 


Pål Bråthen
Assosiert partner
Smidesang & Lyng