Meny Kontakt oss
×

Fire kvinner om kvinnedagen og hvorfor vi fortsatt trenger den

Skrevet av: Karoline Pedersen
Digital rådgiver
karoline@smidesanglyng.com
90 75 09 73

Den internasjonale kvinnedagen ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter. I Norge har vi markert dagen siden 1915. Men hvilken betydning har kvinnedagen i 2021, og trenger vi den fremdeles? Vi har snakket med fire kvinner som har gjort karriere i mannstunge bransjer.

Kristin Gjøvåg

Kommunikasjonsansvarlig, Sykehusbygg HF

4d3393a590bb935af2b9c5803198344ffc7107abb410d02bba7222b378f4ff87.jpg#asset:1660

Hva er kvinnedagen for deg?

-For meg handler kvinnedagen om å sette søkelyset på urettmessige forskjeller i samfunnet, og verden for øvrig, hvor kvinner blir diskriminert i lys av at de er kvinner. Jeg har ikke et forhold til kvinnedagen i den grad at jeg har gått i tog under paroler, men det betyr ikke at jeg ikke synes dagen er viktig- for dét er den. Like rettigheter og muligheter for alle burde være en selvfølge i 2021. Jeg mener dagen handler om likestilling, og det bør vi kjempe for hver eneste dag – for begge kjønn. 

Er kvinnedagen viktig i 2021 også?

-Ja, den er nok det, dessverre. Den er fortsatt viktig – både nasjonalt og internasjonalt. Selv om vi kvinner i Norge har helt andre forutsetninger for et likestilt liv enn kvinner i mange andre deler av verden, har vi fortsatt en vei å gå for å være likestilte på enkelte områder – både innenfor arbeidslivet og for eksempel innen idretten. Internasjonalt finnes det dessverre flere eksempler på samfunn hvor jenter og kvinner hverken har rettigheter, muligheter eller medbestemmelse over eget liv – og for disse jentene og kvinnene håper jeg at kvinnedagen kan utgjøre en forskjell – ved at verdenssamfunnet fortsetter å engasjere seg, gjerne i enda større grad og med en større vilje enn nå, og setter likestilling og menneskerettigheter som krav når avtaler inngås.

Jeg vil trekke fram de kvinnene som kjempet for allmenn stemmerett og retten til høyere utdanning i Norge.

Er det en spesiell kvinne, eller flere, som du vil gi en ekstra oppmerksomhet til i dag?

-Utdanning er ofte første steg på veien til en plass i arbeidslivet og for å få innflytelse i samfunnet, noe som er viktige faktorer i et likestilt samfunn. Derfor vil jeg trekke fram de kvinnene som kjempet for allmenn stemmerett og retten til høyere utdanning i Norge. Dette er rettigheter norske kvinner har hatt i over 100 år, og som vi muligens tar for gitt i hverdagen. Men det er ikke en selvfølge i alle land, og det har ikke alltid vært en selvfølge i Norge. FN har satt retten til skolegang for jenter og retten til likestilling høyt oppe på Bærekraftsmålene, for disse henger jo godt sammen. Så de kvinnene som banet vei for både stemmerett og retten til utdanning i Norge for over 100 år siden startet allerede da veien til et mer bærekraftig samfunn – lenge før begrepet var funnet opp.

Synnøve Farstad

Direktør HR og kommunikasjon i Norsk Helsenett, og styremedlem i Smidesang & Lyng

Synnøve-Farstad-Smidesang-Lyng.jpg#asset:1718


Hva er kvinnedagen for deg?

-Kvinnedagen har vært en viktig dag for meg siden jeg var ung. Jeg er fortsatt feminist, og 8. mars er en flott dag å markere, fordi det er en dag som handler om likestilling og å sikre like rettigheter for alle. At Norge er ett av de mest likestilte landene i verden har ikke kommet av seg selv – det ligger mye kamp og hardt politisk arbeid bak, og dagen i dag er en påminnelse om det. Det har skjedd store endringer fra jeg var barn. Jeg har fått - og også grepet muligheter min mor bare kunne drømme om. At jenter tar høyere utdanning like selvfølgelig som guttene er ett av flere eksempler på at mye har endret seg her til lands.

Det har skjedd store endringer fra jeg var barn. Jeg har fått - og også grepet muligheter min mor bare kunne drømme om.

Er kvinnedagen viktig i 2021 også?

-Ja, det er den. Selv om vi på mange områder er likestilt i Norge, er det ikke slik at vi lever i en likestilt verden. I mange land og kulturer mangler kvinner grunnleggende rettigheter, slik som retten til et trygt liv, retten til å velge livspartner, retten til skole og utdanning og retten til å stemme ved valg. 8. mars er særlig viktig med tanke på alle disse kvinnene. Den jobben som gjøres for likestilling i Norge og de holdningene vi skaper her, kan på flere måter bidra til en bedre fremtid for kvinner også i andre land.

Og vi i Norge har fortsatt også en vei å gå. Det er for eksempel slik at kvinner i snitt tjener mindre enn menn, og det er stor overvekt av menn i lederstillinger og andre posisjoner med beslutningsmakt. I Norsk Helsenett har vi jobbet systematisk i flere år med å sikre større mangfold, og med å få flere damer inn i lederroller, og i dag har vi ca. halvt om halvt på alle ledernivå. Vi er en teknologibedrift, i en bransje hvor det jobber flest menn, og dette har ikke kommet av seg selv. Det viktigste vi har gjort er å bestemme oss og sette konkrete mål, og kommunisere forventingene i organisasjonen. Vi rapporterer til styret om kvinneandel og mangfold i ledelsen. Vi har et bevisst forhold til rollemodeller, og forventingene om mangfold bakes inn i starten av rekrutteringsprosessen, og underveis, blant annet gjennom bevisst språkvalg og billedbruk. Vi har alltid som mål å ha en kvinne med i sluttrundene. Dersom vi sitter igjen med to søkere; en kvinne og en mann som begge er godt kvalifisert og fyller rollen, da skal kvinnen velges med mindre det er svært gode grunner for annet. Det vi har fått til er et uttrykk for at det går an å få til endringer via systematisk arbeid.


Er det en spesiell kvinne, eller flere, som du vil gi en ekstra oppmerksomhet til i dag?

-Jeg har lyst til å gi en ekstra oppmerksomhet til alle unge jenter. Bruk kvinnedagen til å tenke over hvilke muligheter dere har, og grip de mulighetene!

Christina Benjaminsen

Kommunikasjonsrådgiver i Sintef, og redaktør for Gemini.no

omw_Benjaminsen.03-kopi.jpg#asset:1695

Foto: Ole Martin Wold.

Hva er kvinnedagen for deg?

-Kvinnedagen er en viktig markering – ikke minst for å hedre de kvinnene som har gått i front for å kjempe for rettighetene vi har i dag. Og kampen er ikke over, selv om det kan virke sånn. Vi lever heldigvis i et land der likestilling er et viktig tema politisk, men globalt sett står det utrolig dårlig til.

Er kvinnedagen viktig i 2021 også?

-Selvfølgelig. Det er bare å slå opp i hvilken som helst avis. De fleste kilder er menn, det samme gjelder i ordskiftet – kvinner blir lettere angrepet for å mene noe, ikke minst i sosiale medier. At lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er såpass store i Norge i 2021 er en skam, og det er også menn som sitter på de aller fleste formuer. Eksempellista er egentlig kjempelang, selv i vårt likestilte land.

Det finnes utallige eksempler på kvinner som fortjener større plass i historien.

Er det en spesiell kvinne, eller flere, som du vil gi en ekstra oppmerksomhet til i dag?

-Vanskelig spørsmål, det finnes utallige eksempler på kvinner som fortjener større plass i historien. En av dem er kanskje Fredrikke Tønder-Olsen, som jeg leste om i DN Kvinner sin adventskalender. Hun var et grepa kvinnfolk - født i 1856 på Nordmøre, dessverre med alvorlig hørselsnedsettelse. Men hun var heldig og fikk utdannet seg til graverer i Trondheim. Etter hvert sviktet synet og hun måtte gi opp jobben. Men hun ga ikke opp: Da skaffet hun seg et agentur for et forsikringsselskap, ble landets første kvinnelige forsikringsagent, visstnok feide hun konkurrentene av banen. Da familien flyttet til Oslo fikk hun ideen om å starte et viserguttfirma – og det endte med at hun etter hvert ledet landets største transportfirma med 200 ansatte, ikke minst fordi hun forsto at det var smart å investere i biler.

-Fredrikke var også den første arbeidsgiveren som innførte vinterferien. Hun startet i tillegg en kvinne-avis i likestillingens navn, og stiftet et legat for unge forretningskvinner. Hun fikk til slutt kongens fortjenestemedalje for innsatsen. Allikevel finnes det visstnok ikke så mye som en gatestump til hennes minne.

Idunn Hals Bjelland-de Garcia

Global marketing & communications director, Q-Free ASA.

155099369_1022705884923185_2099805853125136229_n.jpg#asset:1654

Hva er kvinnedagen for deg?

-I min verden bør hver dag være «mangfolds-dagen». Der vi gjør det vi kan, smått som stort, for å skape et inkluderende samfunn som evner å maksimere verdien av ulikhetene vi besitter, og respekterer hverandre uavhengig av kjønn, legning, tro og bakgrunn. I den konteksten er kvinnedagen en dag som retter et spesielt lys på kjønnsaspektet ved mangfold. En dag for å hedre de fantastiske menneskene som har gått opp stier og kjempet kamper for likestilling så langt. Og enda viktigere, en dag for å belyse at vi fortsatt har en lang vei å gå før kvinner har en likeverdig plass i globalsamfunnet. I dag må vi fokusere på å stå sammen i kampen om å sikre større grad av likestilling, og dermed også skape et rikere samfunn for alle, sosialt som økonomisk.

Er kvinnedagen viktig i 2021 også?

-Kvinnedagen er, og bør forbli, en viktig dag for oss som samfunn i uoverskuelig tid fremover. Det er lett å bli dyster når en ser på tingenes tilstand: At så mange kvinner lider på grunn av sitt kjønn verden over, at likestillingen på områder går i revers, og at det fortsatt er kultur og holdninger i moderne samfunn som hindrer likestilling. Samtidig opplever jeg rundt meg at det er et stort og økende engasjement for temaet. Flere og flere ønsker å være en aktiv del av løsningen og ta gode valg. Bredden av felles rammeverk, retningslinjer, og regelverk som fronter en bedre fremtid, er også stor.

-Ettersom vi blir bedre på å navigere kompleksiteten av likestillingsspørsmålet og fremme, støtte opp under, og bruke mekanismene vi har, og som er under utvikling, tror jeg vi kan få til mye. Ting kan skje raskere enn det har gjort så langt. Selv om koronapandemien i mange land har satt kvinner tilbake, har den også kastet mye opp i lufta; Det gir oss en mulighet til å tenke nytt om retningen videre, og å løfte frem holdninger, strukturer og ordninger som fremmer diversitet og likestilling i langt større grad.

Personlig vil jeg slå et slag for de dyktige kvinnelige lederne vi har rundt om i verden.

Er det en spesiell kvinne, eller flere, som du vil gi en ekstra oppmerksomhet til i dag?

-Hvor skal jeg begynne? Det er så utrolig mange gode forbilder jeg kunne ha trukket frem, og hver uke får jeg øynene opp for nye. Eksempelvis synes jeg Gro Harlem Brundtland, Angela Merkel, Jacinda Ardern og Sanna Marin har fylt rollene sine på en fantastisk måte. De er viktige rollemodeller som har gjort kjønn til en irrelevant faktor når det kommer til å være egna for lederskap. Jeg synes også det er utrolig spennende å følge med på «The Squad» og Alexandra Ocasio- Cortez i USA.

-Andre forbilder er de jeg har hatt i mitt eget barndomshjem. Jeg har vokst opp med foreldre som ga hverandre muligheten til å utvikle seg yrkesmessig. De vekslet på å være hjemme og være tett på meg og mine fire søsken, og jeg har blitt inspirert og lært uendelig mye av dem. De har alltid hatt fokus på å skape muligheter fremfor å sette begrensninger, på å se verdien av ulikhetene vi omgis av og være bevisste på hvor heldige vi er.

-Personlig vil jeg slå et slag for de dyktige kvinnelige lederne vi har rundt om i verden. For alle rollemodeller i de tusen hjem som viser barna sine at mangfold bør være en primærverdi i samfunnet. For alle som har bidratt - og bidrar - til å øke mulighetsrommet rundt seg i stor og liten skala. Og for alle som kjemper for at mulighetsrommet skal åpnes ytterligere for mange, mange flere i fremtiden.

God 8. mars alle sammen!