Meny Kontakt oss
×

Trondheim Morten Smidesang

morten@smidesanglyng.com (+47) 997 54 147

Når landegrenser brytes ned

Skrevet av: Morten Smidesang
morten@smidesanglyng.com
997 54 147

Smidesang & Lyng er et barn av en global tidsalder. Ny teknologi, internett og sosiale medier er i ferd med å bryte ned tradisjonelle skiller mellom marked, land og kulturer. Fremover skal vi bruke vår tid og vår kompetanse på å bidra til at flere norske virksomheter får realisert sitt potensial.

Økt global konkurranse
Flere tradisjonelle næringer har fått sin eksistens satt på prøve som følge av digitalisering og global konkurranse. Finans, media og reiseliv er dagsaktuelle eksempler. Flere vil følge. Endringene skjer raskere og konkurransen er tøffere. Samtidig er potensialet blitt større for de som velger å se mulighetene fremfor utfordringene. Fremtiden tilhører de endringsvillige og ambisiøse.

Norge: Mulighetens land
Fra vårt perspektiv sitter Norge i en gullkantet posisjon. Vi er en nasjon som er rik på humankapital og ressurser. Oljeprisens fall har bidratt til økt fokus og felles innsats i jakten på nye og bærekraftige næringer. Innen havrommet og fornybar energi skal vi utvikle og utnytte våre naturgitte fortrinn. I andre næringer må vi grave dypere for å finne global konkurransekraft. Det betyr ikke at den ikke er der.


Alt for ofte tenker vi endimensjonalt om begrepet innovasjon, og bruker det som et synonym for produktutvikling. Det er feil.

Ambisjoner er det første steget mot suksess
For 2 år siden dro vi til Kina med vårt datterselskap Film in Norway. Vi var ikke de første som produserte film på norsk jord, men vi var de første som dro til Kina for å selge filmproduksjon på norsk jord. Det har så langt resultert i to kinesiske spillefilmer. Til neste år spilles den tredje inn. Den har tittelen: Lost in Norway.

Alt for ofte tenker vi endimensjonalt om begrepet innovasjon, og bruker det som et synonym for produktutvikling. Det er feil. I en digital og globalisert verden handler innovasjon i like stor grad om å finne nye måter å bringe eksisterende produkter til nye markeder.

Markedsorientering som driver for utvikling
Fremover skal vi bruke vår kompetanse og tid på å hjelpe flere norske virksomheter å realisere sitt potensial. Vi skal øke lederes kompetanse om merkevarebygging og bidra med innsikt og nye perspektiver. Vi skal utfordre ambisjonsnivået, og styrke virksomheters operative kraft i markedsarbeidet. Vi skal være en akselerator for bærekraftige virksomheter som tørr å satse.

Dette er grunnsteiner vi vet et viktige for at Norge skal få flere ben å stå på i fremtiden.