Meny Kontakt oss
×

Morten SmidesangManaging partner

morten@smidesanglyng.com (+47) 997 54 147

SpareBank 1 Kredittkort: Drivere og barrierer for kjøp og salg av kredittkort

Nasjonal kartlegging av holdninger til kredittkort

SpareBank 1 Kredittkort leverer kredittkort til kunder i 16 banker i SpareBank1 alliansen. Selskapets styre og ledelse ønsket å styrke kjennskapen og kunnskapen om kredittkort blant rådgivere og kunder i bankene. Smidesang & Lyng ble engasjert å identifisere drivere og barrierer for å ta i bruk kredittkort, og la grunnlaget for presise tiltak som baserte seg på fakta fremfor antagelser. 

Leveranse:
- Kartlegging av drivere og barrierer for bruk av kredittkort
- Strategisk rådgivning, posisjonering og kommunikasjon

Referanse: 
Gjennom kvalitative undersøkelser og en analytisk tilnærming til funn og resultater, ga Smidesang & Lyng oss en god plattform for å starte nødvendige endringsprosesser. Både hos oss selv og hos våre samarbeidspartnere. 
Kjell Kleveland - Leder for forretningsutvikling i SpareBank 1 Kredittkort