Meny Kontakt oss
×

Morten Smidesang Managing partner

morten@smidesanglyng.com (+47) 997 54 147

Sykehusbygg: Lederstøtte og kommunikasjon

Lederstøtte, strategisk rådgivning og kommunikasjon

Sykehusbygg HF ble etablert i 2014 for å sikre at sykehusplanlegging og -bygging i Norge holder et høyt internasjonalt nivå, og skal legge til rette for standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus. Det skal investeres 8-10 milliarder årlig fremover i nye Sykehus i Norge, og Sykehusbygg har prosjektledelsen eller er involvert i alle prosjekter over 500 millioner.

Leveranse
- Lederstøtte, strategisk rådgivning og kommunikasjonsrådgivning
- Virksomhetskommunikasjon
- Internkommunikasjon
- Beredskap og mediehåndtering

Referanse
Ann Elisabeth Wedø, tidligere administrerende direktør i Sykehusbygg.

Kristin Gjøvåg, Kommunikasjonsansvarlig i Sykehusbygg.

Nettside
sykehusbygg.no