Vi er alltid nysgjerrige på nye talenter og erfarne fagfolk

Vi lever av oppdatert kunnskap, og er alltid nysgjerrig på mennesker som kan utfordre og utfylle oss. Om du er et talent som har vist at du skiller deg ut, eller en erfaren rådgiver med etablert nettverk og dokumenterte resultater ønsker vi å snakke med deg.

Om oss

Smidesang & Lyng er et kommunikasjonsbyrå med kontorer i Oslo og Trondheim. Våre oppdragsgivere jobber med noen av samfunnets store problemstillinger. Blant annet utforming av fremtidens helsesektor, bærekraftige energiløsninger og smart byutvikling. Vår jobb er å bidra til at de lykkes. Det synes vi er meningsfylt og det får kundene igjen for i leveransene. 

Teamet består i dag av fire rådgivere og innholdsprodusenter, som jobber med omdømmebygging, kunnskapsformidling og digital kommunikasjon. Et sterkt fokus på spesialisering og langsiktige kunderelasjoner har gitt gode resultater, og skapt en trygg plattform for videre utvikling og vekst. Derfor har vi også plass til flere.

Om deg

Du er en person som setter jobben og faget ditt høyt, er ambisiøs og vil jobbe i et fagmiljø hvor du kan prestere og skape resultater sammen med likesinnede. Du er opptatt av å forstå hvordan virksomheter og samfunnet fungerer, og hvordan kommunikasjon kan brukes som et virkemiddel for å skape positiv endring og utvikling.

Typiske arbeidsoppgaver i Smidesang & Lyng:

 • Kommunikasjonsrådgivning på strategisk og operativt nivå.
 • Produksjon av kvalitetsinnhold, på tvers av formater og kanaler.
 • Finne nye og utvikle eksisterende kunder.

Kvalifikasjoner vi ser etter:

 • Fremragende ferdigheter innen ett eller flere av våre tjenesteområder.
 • Erfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid.
 • Dokumenterbare resultater.

Personlige egenskaper vi verdsetter:

 • Evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger.
 • Nysgjerrig og lærevillig.
 • Kreativ og løsningsorientert.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Lagånd men god evne til selvstendig arbeid.

Dette kan vi tilby deg:

 • En mulighet til å jobbe med dagsaktuelle saker for viktige samfunnsaktører.
 • En flat struktur med mulighet til å være med å forme selskapets videre utvikling.
 • Flinke og hyggelige kollegaer som spiller hverandre gode.
 • Gode betingelser.

Kontakt daglig leder Karoline Pedersen for mer informasjon eller spørsmål. CV og kortfattet søknad kan sendes til karriere@smidesanglyng.com

Karoline Pedersen
Daglig leder og seniorrådgiver


Oslo