Meny Kontakt oss
×

Trondheim Morten Smidesang

morten@smidesanglyng.com (+47) 997 54 147

Vi leverer dybdeinnsikt som avdekker drivere og barrierer for konkurransekraft.Posisjoneringsanalyse

En kvalitativ kartlegging av virksomhetens posisjon i markedet. Analysen avdekker effektivt og presist hvordan virksomheten og konkurrentene blir oppfattet av de viktigste interessentgruppene. Resultatet er et faktabasert situasjonensbilde og gir et godt grunnlag for å gjøre strategiske og operative tiltak som virker.

Utbytte av analysen:


  • Dybdeinnsikt i markedets oppfatning av virksomheten.
  • Styrker og forbedringsområder.
  • Konkurrenters styrker og svakheter.
  • Anbefalte tiltak.
Kunderelasjon

Dybdeinnsikt i kundenes opplevelse av virksomheten. Analysen bygger på kvalitative og kvantitative data, avdekker drivere for tilfredshet og lojalitet, og hvordan virksomhetens presterer på områdene som er viktig for kundene.


Utbytte av analysen:


  • Dybdeinnsikt i kundenes oppfatning av virksomheten.
  • De viktigste driverne og barrierene for kundelojalitet.
  • Hvordan virksomheten presterer på områdene som er viktig for kundene.