Meny Kontakt oss
×

Trondheim Morten Smidesang

morten@smidesanglyng.com (+47) 997 54 147

Innsikt i markedet, kundene og konkurrentene.

Vi leverer strategiske analyser som avdekker virksomhetens reelle posisjon og omdømme i markedet, og digitale analyser som avdekker forbedringsområder i kommunikasjonsarbeidet. Analysene baseres på kvalitative og kvantitative metoder, forskning og beste praksis. Arbeidet ledes alltid av seniorrådgivere med lang erfaring og formell kompetanse. Innholdet i undersøkelsene kan skreddersys til virksomhets spesifikke behov innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Omdømme internt og ulikheter mellom ledelse og medarbeideres oppfatninger.
 • Posisjon i markedet – konkurrentanalyse og kartlegging av kunder og potensielle kunder.
 • Kartlegging av nøkkelinteressenter – Eiere, myndigheter, leverandører, samfunn og opinion.
 • Digitalt fotavtrykk - hvordan fremstår din virksomhet sammenlignet med de beste i klassen.

Analysene gir et utbytte som har bred anvendelighet i organisasjonen men den primære målgruppen er styre, toppledelse og kommunikasjonsledere.


Strategiske analyser

En kvalitativ kartlegging av virksomhetens posisjon i markedet. Analysen avdekker effektivt og presist hvordan virksomheten blir oppfattet av de viktigste interessentgruppene. Resultatet er et faktabasert situasjonsbilde som gir et godt grunnlag for å gjøre strategiske og operative tiltak som virker.

Utbytte av analysen:

 • Dybdeinnsikt i nøkkelinteressenter oppfatning av virksomheten.
 • Styrker og svakheter.
 • Viktigste innsatsområder for å styrke posisjon og omdømme.
 • Anbefalte tiltak.Digital analyse

Analysen gir svar på hvordan virksomheten fremstår i digitale kanaler, hvordan de beste i klassen kommuniserer, og hvordan din virksomhet kan kommunisere som de beste i klassen. Vi analyserer data og innhold i sammenheng og sammenligner med konkurrenter og beste praksis innen digital kommunikasjon. Resultatet gir et solid utgangspunkt for å forsterke ditt digitale fotavtrykk.

Utbytte av analysen:

 • Et tydelig og forståelig situasjonsbilde.
 • Konkrete eksempler på hvordan andre jobber.
 • Praktiske tips og innspill til forbedringer.