Meny Kontakt oss
×

Vi bidrar med overvåkning, opplæring, drift og vedlikehold av dine digitale kanaler.

Internett og sosiale medier har gjort det mulig for alle å kommunisere direkte med sine målgrupper. Baksiden av medaljen er at det krever mye tid og riktig kompetanse å følge opp alle kanalene på en god måte.

Løsningen kan være å sette bort hele eller deler av ansvaret med å produsere og dele innhold, svare på henvendelser og følge opp livet i det digitale rom. Vi har lang erfaring med å bidra til eller drifte den digitale redaksjonen for kunder.

  • Overvåkning av sosiale medier.
  • Redaksjonelt ansvar for intranett, nettside og sosiale medier.
  • Innholdsstøtte.
  • Kurs, foredrag og rådgivning.

Digital arbeidsplass

Korona-pandemien har tvangsdigitalisert hele samfunnet. Og selv om de fleste i dag behersker Teams, opplever mange det som utfordrende å gjennomføre gode møter og foredrag over video. Vi bistår med opplæring og trening av ledere og fageksperter, slik at de som skal formidle blir trygge og de som skal lytte til blir fornøyd.

  • Streaming av webinar og møter.
  • Teknisk bistand.
  • Trening i formidling uten publikum.

Kunder og referanser

Vi jobber med store og små virksomheter i privat og offentlig sektor. Hovedvekten av kunder er kunnskapsbedrifter i sektorer som er viktig for Norge og bra for verden. Kontakt oss gjerne for referanser i din bransje.

Referanser

Slik bidrar vi til å identifisere og realisere gevinster for våre oppdragsgivere.

Se referanser