Strategisk rådgivning og kommunikasjonsrådgivning for Norsk helsenett

Norsk helsenett utvikler, forvalter og drifter digital infrastruktur og nasjonale e-helseløsninger som Helsenorge, e-resept, kjernejournal og andre løsninger som bidrar til bedre helsetjenester. Selskapet et et statsforetak som er eid av Helse- og omsorgsdepartementet, har ca 900 medarbeidere og en årlig omsetning på cirka 2,2 milliarder kroner.

Vi har bidratt med

  • Strategisk rådgivning innen merkevare og omdømmebygging.
  • Workshop: Strategisk historiefortelling.

Kundens egne ord

– Gjennom årene har jeg hatt god hjelp fra Smidesang & Lyng på alt fra strategisk rådgivning innen merkevarebygging og omdømmebygging, til operativ innholdsproduksjon. De er trivelige og jordnære folk som tørr å utfordre, og kombinerer god forretningsforståelse med leveransekraft – en viktig og god kombinasjon, som har tilført oss stor verdi.

Chris Guldberg
Direktør for marked, kommunikasjon og bærekraft