Meny Kontakt oss
×

Morten SmidesangManaging partner

morten@smidesanglyng.com (+47) 997 54 147

Vi styrker virksomheters posisjon og omdømme.

Velkommen til Smidesang & Lyng

Se våre tjenester

Nye perspektiver, profesjonelle råd og gjennomføringskraft.

Smidesang & Lyng er et konsulentselskap med spisskompetanse innen strategisk merkevarebygging, kundedrevet forretningsutvikling og digital kommunikasjon.
Våre oppdragsgivere er ledere i kompetansevirksomheter med nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. De kommer til oss for å få tilført nye perspektiver, profesjonelle råd og ekstra gjennomføringskraft. Vår jobb er å være en trygg støttespiller for virksomheter i utvikling, og en nytenkende partner for de som trenger endring.Tjenester

Råd som bygger på innsikt og erfaring. Løsninger som påvirker målgruppenes holdning og adferd.

Analyse

Innsikt som gir bedre beslutningsgrunnlag

Les mer

Vi leverer dybdeinnsikt som avdekker drivere og barrierer for konkurransekraft.

Posisjon
En kvalitativ analyse som gir dybdeinformasjon i de viktigste målgruppenes oppfatning av virksomheten. Analysen avdekker med høy presisjon hva som er de strategiske utfordringene, og hvilke forbedringsområder som kan styrke konkurransekraften og forbedre kundeopplevelsen. Analysen baseres på oppdatert forskning, og gjennomføres av Smidesang & Lyngs seniorrådgivere.

Analysen gir svar på:

· Hvordan virksomheten blir vurdert av markedet.

· Hvordan de viktigste konkurrentene blir vurdert av markedet.

· Hvilke muligheter og utfordringer virksomheten står foran.

· Hvordan innsikten kan brukes for å styrke posisjonen i markedet.

Kunderelasjon
Dybdeinnsikt i kundenes opplevelse av virksomheten. Analysen bygger på kvalitative og kvantitative data, avdekker drivere for tilfredshet og lojalitet, og hvordan virksomhetens presterer på områdene som er viktig for kundene.

Analysen gir svar på:

· Dybdeinnsikt i kundenes oppfatning av virksomheten.

· De viktigste driverne og barrierene for kundelojalitet.

· Hvordan virksomheten presterer på områdene som er viktig for kundene.


Rådgivning

Strategisk merkevarebygging og kommunikasjon

Les mer

Våre råd bygger på faglig spisskompetanse og lang erfaring med strategisk merkevarebygging og operativt markedsarbeid. Nasjonalt og internasjonalt.

Posisjonering
Vi bistår kundene i arbeidet med å kartlegge og forstå egen posisjon i markedet, og definere en ønsket posisjon som utnytter konkurransefortrinn og er attraktiv for målgruppene. Utgangspunktet for et posisjoneringsarbeid er at virksomheten selv er bevisst behovet for endring og utvikling. Prosessen krever topplederforankring og aktiv involvering av virksomheten. Våre seniorrådgivere har hjulpet både oppstartselskaper og store virksomheter til et bedre utgangspunkt for å nå strategiske mål.

- Innsikt i markeds- og konkurransesituasjon.
- Strategiutvikling.
- Rådgivning og implementeringsstøtte.

Merkevare
Teknologi og digitalisering har ikke endret prinsippene i merkevarebygging, men virkemidlene er nye. Vi hjelper virksomheter å utvikle sine leveranser og kommunikasjon, slik at de understøtter merkevarens posisjon og møter målgruppenes forventninger i en digital verden.

- Merkevarestrategi.
- Identitetsdesign.
- Rebranding.

Kommunikasjon
Vi hjelper ledere og virksomheter å kommunisere slik at de blir hørt og forstått av sine målgrupper. Internt og eksternt.

- Kommunikasjonsstrategi.
- Lederstøtte og lederkommunikasjon.
- Virksomhetskommunikasjon.


Digital

Kapasitet og kompetanse

Les mer

Vi tilfører virksomheter digital kompetanse og kapasitet i gjennomføringen av strategiske kommunikasjonstiltak.

Internett har gjort det teoretiske antallet møteplasser mellom virksomheter og markedet uendelig. Det betyr ikke at alle skal være overalt. Kanalmix og innhold må bygges på innsikt i målgruppenes interesser og adferd, og tilpasses kanalene det skal deles i. Vi tilfører kundene kompetanse på digital historiefortelling, oppdatert kanalforståelse og kapasitet til å ta ut potensialet i digitale kanaler.

- Kanalmix og innholdsstrategi.
- Innholdsproduksjon og drift av sosiale medier.
- Internkommunikasjon (Workplace og Yammer).
- Tekst- og videoproduksjon.

Utleie av digital konsulent
Stadig flere opplever økte forventninger til kontinuerlig og engasjerende innhold i egne kanaler. Høyere tempo og raskere endringer setter virksomhetens egne ressurser under større press. Utleie av digital konsulent er en løsning for ledere og kommunikasjonsanvarlige som har behov å få tilført digital kompetanse og kapasitet i en kortere eller lengre periode. Konsulenten jobber side ved side med kundens egne folk, bringer med seg et eksternt blikk, oppdatert kompetanse og digitale ferdigheter. Les mer om tjenesten her.


Referanser

Vi jobber med store og små virksomheter i privat og offentlig sektor. Vårt hovedfokus er på kompetansebedrifter, hvor leveransen er kompleks og landskapet er uoversiktlig. Kontakt oss gjerne for referanser i din bransje.

Referanseprosjekter

Slik har vi bidratt til å identifisere og realisere gevinster for våre oppdragsgivere.

Se referanseprosjekter

Egne konsepter

Rådene til våre kunder er oppskriften vi etterlever selv. Film in Norway og Explore Arctic er to heleide datterselskaper, som virker i et internasjonalt marked og har merkevarebygging som strategi for vekst.

Film in Norway

Film in Norway (2014) leverer serviceproduksjon av høy kvalitet for internasjonale kunder som vil filme i Norge. Selskapet har gjort en rekke internasjonale spillefilmproduksjoner og jobber med globale kunder som Volvo, Discovery Channel og Widex.

Explore Arctic

Explore Arctic (2016) er en spinn-off av Film in Norway. Selskapet utvikler unike reisekonsepter i Norge, skreddersydd for det kinesiske markedet.

Aktuelt

Smidesang & Lyng inn på eiersiden i teknologimiljø

Smidesang & Lyng kjøper en minoritetsandel i teknologiselskapet Creatur.

Les mer

Er du et kommunikasjonstalent som ønsker å ta neste steg i karrieren?

Les mer

Derfor bør erfarne ledere lytte til yngre rådgivere

Les mer
Flere artikler

Kontoradresse