01

Vi gjør deg synligrelevant

Smidesang & Lyng er et kommunikasjonsbyrå med kontorer i Oslo og Trondheim. Vårt spesialfelt er strategisk kommunikasjon og kreativ innholdsproduksjon – for kunnskapsbedrifter og teknologiselskaper. Det synes vi er meningsfylt og har jobbet med hver dag siden oppstarten i 2014. Dermed har vi også blitt gode på akkurat det. 

Rekruttering

Vi søker flinke folk

Velkommen til et omvendt jobbintervju

Les mer
03

Våre tjenester  

04

Noen kunder vi har jobbet med  

Innholdsproduksjon og digital kommunikasjon for MAGIX

Kunnskapsformidling og digital synlighet for European Energy Research Alliance 

Employer branding og strategisk kommunikasjon for Kantega

Markedsinnsikt, rådgivning og innholdsproduksjon for SINTEF

Omdømmebygging og kunnskapsformidling for Sykehusbygg

05

Sånn er det å jobbe med oss  

– Samarbeidet med Smidesang & Lyng har gitt oss nye perspektiver, bedre struktur på markedsarbeidet og prisvinnende kommunikasjon. Vi har blitt mer oppmerksom på verdien i det vi leverer, og flinkere til å gjøre det synlig. Det gir oss energi, bygger stolthet og skaper større engasjement rundt markedsarbeidet.

Marit Collin 
Administrerende direktør

– Gjennom årene har jeg hatt god hjelp fra Smidesang & Lyng på alt fra strategisk rådgivning innen merkevarebygging og omdømmebygging, til operativ innholdsproduksjon. De er trivelige og jordnære folk som tørr å utfordre, og kombinerer god forretningsforståelse med leveransekraft – en viktig og god kombinasjon, som har tilført oss stor verdi.

Chris Guldberg
Direktør for marked, kommunikasjon og bærekraft 

– EERA samler Europas fremste spesialister på energiforskning, for blant annet å løse en av vår tids største utfordringer, klimakrisen. Kunnskapsformidling er en viktig del av oppdraget, og her støtter vi oss på Smidesang & Lyng. De er en effektiv kommunikasjonspartner, og i EERA CCS får vi stor verdi ut av samarbeidet. I tillegg er de trivelige og enkel å jobbe med.

Marie Bysveen
Markedssjef

– Smidesang og Lyng er en profesjonell og hyggelig gjeng. Vi hyret de inn som fotografer under vår teknologikonferanse Bridging the Gap i 2023, og bildene de leverte var flotte og helt i tråd med våre forventninger. De forberedende møtene var morsomme, og det var en glede å jobbe med dem!

Sandra Skillingsås
Leder Identitet

– Vi har jobbet tett med Smidesang & Lyng i flere år, fått til mye sammen og hatt det gøy på veien. De er flinke folk, som møter forberedt og alltid med godt humør. Vi har brukt S&L til alt fra strategisk rådgivning til digital kommunikasjon, og har hatt stor nytte av samarbeidet. 

Kristin Gjøvåg

Kommunikasjonsansvarlig

– Samarbeidet med Smidesang & Lyng har vært en fornøyelse, der jeg har kunnet konsentrere meg om egne oppgaver og vært trygg på at oppdraget har blitt utført på best tenkelig vis. De hjalp oss med å formidle resultatene fra EU-prosjektet til konsortiet og offentligheten. Det var viktig å nå et bredt publikum – noe S&L gjorde effektivt med videoinnhold og målrettet digital kommunikasjon. 

Samarbeidet har gitt oss særs gode skussmål fra våre partnere, fra forskere og fra EU-kommisjonen i sin evaluering. Det har også bidratt til at vi har blitt kontaktet fra inn- og utland for mer informasjon om forskningen.

Hans Christian Bolstad

Senior prosjektleder, SINTEF Energi

– Smidesang & Lyng hjalp oss å produsere et arrangement der vi blant annet hadde behov for livestreaming med bilde-i-bilde for simultantolking til tegnspråk. Bestillingen vår var komplisert, men S&L løste oppdraget veldig profesjonelt og med god oppfølging underveis. Vi opplevde S&L som svært løsningsorienterte, og sluttresultatet ble veldig bra!

Eli Skaug Rønning

Kommunikasjonsrådgiver

– Vi fikk god hjelp av Smidesang og Lyng til å utvikle hovedbudskapet til en viktig nasjonal pilot for utsatte barn og unge i 0-24-samarbeidet. Vi hadde behov for hjelp til å «oversette» og forenkle et byråkratisk språk, og fikk raskt en god dialog om de sammensatte og komplekse samfunnsutfordringene på barn- og unge-feltet.

De la til rette for en prosess hvor vi sammen drøftet ulike forslag og landet på et produkt vi har brukt mye – både i intern og ekstern kommunikasjon om piloten. Samarbeidet med SL var både hyggelig og effektivt, og lærte oss mye om å være bevisst hvem vi vil nå fram til - og hvilke virkemidler og budskap som treffer målgruppen.

Reidun Korssjøen
Seniorrådgiver

– Jeg hadde gleden av å samarbeide med Smidesang & Lyng som forskningsleder på SINTEF. Vi ønsket å lage videoer av våre til dels kompliserte laboratorier. S&L satte seg raskt inn i våre behov og gjennomførte filming og redigering med minimalt av bidrag fra vår side. Resultatet overgikk våre forventninger.

Rune Holmen

Områdeleder Maritim transport, Enova SF