Innleie og prosjektkommunikasjon for sykehusprosjektene i Oslo

I årene frem til 2031 skal Helse Sør-Øst RHF etablere flere nye sykehusbygg i Oslo. Blant dem er Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet, Ny Sikkerhetspsykiatri på Ila, Nye Aker og Nye Rikshospitalet.  

Samlet skal det bygges omtrent 380 000 kvadratmeter nybygg som kommer til gode for både Oslo og resten av landets befolkning. 

Leveranser:

  • Innleie kommunikasjonsressurs
  • Foto, video- og tekstproduksjon
  • Digital kommunikasjon 
  • Arrangement 

Referanse

Nina Kristiansen, Sjef for samhandling - sykehusprosjektene i Oslo, Sykehusbygg HF