Nytt sykehus i Drammen

Prosjektkommunikasjon og lederstøtte for nytt sykehus i Drammen 

Nytt sykehus i Drammen bygges på Brakerøya med utsikt til Drammensfjorden og kort avstand til Drammen sentrum. Det blir et topp moderne sykehus på 122 000 kvadratmeter som skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. 

Når det nye sykehuset står ferdig i 2025, vil det være en arbeidsplass for ca. 4000 ansatte og et sykehus med flere nye behandlingstilbud til om lag 500 000 mennesker i opptaksområdet. Helse Sør-Øst RHF er byggherre.

Vi har bidratt med

  • Innleie av kommunikasjonsansvarlig. 
  • Kommunikasjonsrådgivning.
  • Foto, video- og tekstproduksjon.
  • Digital kommunikasjon.
  • Arrangement.

Referanse

Arnstein Hodne, prosjektdirektør for nytt sykehus i Drammen, Sykehusbygg HF