Innsikt

Fakta og kunnskap for bedre beslutninger

Vi bidrar med erfaring, kunnskap og markedsanalyser, slik at din kommunikasjon bygger på innsikt i målgruppene du vil påvirke og kunnskap om virkemidlene du kan bruke.  

Dette kan vi hjelpe til med

  • Omdømmeanalyse, med dybdeintervjuer av målgrupper og interessenter. 
  • Gjennomgang av kommunikasjonsplaner og -tiltak, med konkrete anbefalinger og muligheter til forbedring.
  • Rådgivning, foredrag og kurs om bruk av AI-støtte i kommunikasjonsarbeid. 

Workshop, foredrag og kurs

Noen ganger er faglig påfyll, inspirasjon og læring fra andre, den beste kilden til innsikt. Vi bidrar gjerne på områder vi kan godt, og skreddersyr innholdet etter ditt behov. 

  • Strategisk posisjonering, i teori og praksis.
  • Bedre kommunikasjon med AI-støtte.
  • Kunnskapsformidling: Erfaringer og beste praksis fra ledende kunnskapsbedrifter.
  • Medietrening for ledere og fagspesialister.