Karoline Pedersen

Daglig leder og seniorrådgiver


Oslo

Nøkkelkompetanse

Digital kommunikasjon, prosjektledelse, kunnskapsformidling 

Erfaring og kompetanse

Karoline har bred erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid i kunnskapsbedrifter. Hun har blant annet hatt redaksjonelt ansvar for sosiale medier og intranett i store konsern, fungert som kommunikasjonsansvarlig i store offentlige utbyggingsprosjekter og bistått med mediehåndtering og beredskapsarbeid gjennom pandemien. Karoline har en bachelor i PR og markedskommunikasjon fra BI i Trondheim.