Forskningsformidling for MegaRoller

I jakten på løsninger som kan hjelpe oss i kampen mot klimakrisen, utforsker MegaRoller bølgekraft som en pålitelig og kostnadseffektiv fornybar energikilde. Forskningsprosjektet gikk ut på å forbedre bølgekraftteknologi som allerede finnes, og kommunikasjonen rundt dette var avgjørende for å vise til resultatene og potensialet i forskningen.

00:00
00:00

Åpen og engasjerende kommunikasjon av prosjektresultater var strategisk viktig i MegaRoller-prosjektet. De fleste vet ikke om bølgekraft, og derfor var det viktig å utvide kommunikasjonen utover MegaRoller-konsortiet. Vår primære oppgave var å belyse bølgeenergiens potensial og formidle industriens innovasjoner til EU-kommisjonen og Europas befolkning.

Målgrupper

Effektiv kommunikasjon var kjernen i MegaRoller-prosjektet, et initiativ som kombinerte banebrytende teknologi med omfattende forskning. Det var ikke bare viktig å formidle budskapet, men også å sikre at det nådde og resonerte med de rette målgruppene.

Målgruppene inkluderte:

  • Beslutningstakere: MegaRoller-styret, politikere, industripartnere, og Den europeiske kommisjonen.
  • Industri- og akademikunnskap: Bølgeenergiindustrien og ledende forskningsorganisasjoner.
  • Direkte involverte: Industri og forskere i MegaRoller.
  • Generell interesse: Media, universiteter, og organisasjoner som fremmer havenergi.

Ved å tilpasse kommunikasjonen til disse gruppene, sikret vi at MegaRoller-budskapet ble forstått og verdsatt av alle relevante interessenter. Dette ble oppnådd gjennom en blanding av skreddersydde budskap og strategisk bruk av digitale kanaler.

Innhold og kanaler

I et prosjekt av MegaRollers skala, med et bredt spekter av interessenter og målgrupper, var det avgjørende å bruke en mangfoldig tilnærming til kommunikasjon. Dette sikret at budskapet nådde ut til alle relevante parter på en effektiv måte. De viktigste kanalene som ble brukt var:

  • Nettsiden: Prosjektets offisielle nettside fungerte som et sentralt knutepunkt for all informasjon. Den inneholdt detaljerte beskrivelser av prosjektets mål, oppdateringer, tekniske rapporter, nyheter og annen relevant informasjon.
  • Sosiale medier: Plattformer som LinkedIn, Twitter og Facebook ble brukt for å dele oppdateringer, nyheter og videoer. Disse kanalene tillot prosjektet å nå et bredere publikum, inkludert både fagfolk og allmennheten.
  • Videoer: Videoinnhold ble produsert for å visualisere teknologien, demonstrere prosjektets fremskritt og formidle komplekse konsepter på en engasjerende måte. Disse videoene ble delt på sosiale medier, nettsiden og under konferanser.
  • Konferanser og Workshops: Deltakelse i industrielle konferanser og workshops ga en mulighet for direkte engasjement med fagfolk, beslutningstakere og andre relevante aktører. Dette var også en arena for å presentere forskningsresultater og teknologiske fremskritt.
  • Pressemeldinger: For viktige milepæler og kunngjøringer ble pressemeldinger sendt ut til relevante mediehus og publikasjoner, noe som sikret bredere dekning og oppmerksomhet.
  • Nyhetsbrev og #SINTEFBlog: Periodiske nyhetsbrev ble sendt ut til en e-postliste bestående av interessenter, partnere og andre som ønsket å holde seg oppdatert på prosjektets fremgang.

Tett på over hele Europa

MegaRoller-prosjektet tok en unik tilnærming til kommunikasjon og formidling av Europeiske forskningsprosjekt. Fra samtaler med industripartnere i Finland til levende demonstrasjoner av WaveRoller-teknologien langs Portugals kystlinje, ble hvert skritt tatt med tanke på åpenhet, innsikt og stolthet i prosjektet. EU-kommisjonen la spesielt merke til denne tilnærmingen, og anerkjente MegaRoller for sin fremragende innsats i å bringe forskning nærmere beslutningstakere og folk flest.

00:00
00:00

Prosjektet og teknologien skapte stort engasjement gjennom hele prosjektets levetid.

Selv om teknologien og demonstrasjonene byr på mange flotte bilder, var det vel så viktig å kommunisere de harde faktaene om resultatene fra forskningsprosjektet. Vi ga alle lederne i prosjektet mulighet til å vise til resultatene gjennom videopresentasjoner som hjalp i evalueringsprosessen til EU-kommisjonen.

Kundens egne ord

– Samarbeidet med Smidesang & Lyng har vært en fornøyelse, der jeg har kunnet konsentrere meg om egne oppgaver og vært trygg på at oppdraget har blitt utført på best tenkelig vis. De hjalp oss med å formidle resultatene fra EU-prosjektet til konsortiet og offentligheten. Det var viktig å nå et bredt publikum – noe S&L gjorde effektivt med videoinnhold og målrettet digital kommunikasjon. 

Samarbeidet har gitt oss særs gode skussmål fra våre partnere, fra forskere og fra EU-kommisjonen i sin evaluering. Det har også bidratt til at vi har blitt kontaktet fra inn- og utland for mer informasjon om forskningen.

Hans Christian Bolstad

Senior prosjektleder, SINTEF Energi