Meny Kontakt oss
×

Åpenhet skaper troverdighet. Få hjelp til å møte informasjonsbehovet til kunder, ansatte, investorer og media.

Virksomheter blir i økende grad ansett som samfunnsaktører, ikke bare tilbydere av produkter og tjenester. Derfor vokser også forventningene om god og åpen informasjon. Kunder, investorer, potensielle ansatte og media forventer å vite hva virksomheten står for, ikke bare hva den leverer.

Vi bistår med den langsiktige planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av din kommunikasjon, både overfor eksterne og interne interessenter.

  • Kartlegging av interessentene og deres behov for informasjon.
  • Rådgivning og utforming av budskap og innhold.
  • Identifisering av relevante medier og distribusjon av innhold.
  • Medieovervåkning og -håndtering.
  • Drift og håndtering av informasjon i interne og eksterne kanaler.


Kunder og referanser

Vi jobber med store og små virksomheter i privat og offentlig sektor. Hovedvekten av kunder er kunnskapsbedrifter i sektorer som er viktig for Norge og bra for verden. Kontakt oss gjerne for referanser i din bransje.

Referanser

Slik bidrar vi til å identifisere og realisere gevinster for våre oppdragsgivere.

Se referanser